Shtëpi - TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME -

TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME

  • Sistemi i kundërinfiltrimitSistemi i kundërinfiltrimit

    Sistemi i kundërinfiltrimitSistemi i kundërinfiltrimit

    Teknologjia e shkripëzimit të ujit të detit me osmozë të kundërt lindi në vitet 1950 dhe tani ajo është bërë një nga teknologjitë kryesore të shkripëzimit të ujit të detit. Ai mbështetet në presionin për të ndarë ujin dhe jonet, në mënyrë që të arrihet qëllimi i pastrimit dhe ndarjes së përqendrimit. Procesi ka shumë përparësi, si pa ndryshim faze, pa ngrohje, konsum të ulët të energjisë, kosto të ulët funksionimi, pa ndotje, funksionim të përshtatshëm, funksionim të besueshëm, cilësi të lartë uji etj. Ë...