Shtëpi - TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME -

TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME

  • Zbutës i ujit për amvisëriZbutës i ujit për amvisëri

    Zbutës i ujit për amvisëriZbutës i ujit për amvisëri

    Për shkak të mundësisë së ndotjes dytësore në cilësinë e ujit të furnizimit me ujë komunal, uji i brendshëm në shumicën e zonave duhet të trajtohet në mënyrë më strikte. Me pak fjalë, ne duhet të heqim sa më shumë papastërtitë në ujë dhe të zvogëlojmë përmbajtjen e joneve në ujë në një masë të caktuar. Në përgjithësi, pajisjet shtëpiake të trajtimit të ujit ndahen në filtrim dhe zbutje. Qëllimi i filtrimit është heqja e papastërtive të tilla si lëndë organike, lëndë të ngurta pezull dhe klori i...