Shtëpi - TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME -

TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME

  • Ujitje BujqësoreUjitje Bujqësore

    Ujitje BujqësoreUjitje Bujqësore

    Si një mjet i rëndësishëm për të kontrolluar sëmundjet, dëmtuesit dhe barërat e këqija dhe mbrojtjen e të korrave, pesticidet luajnë një rol të pazëvendësueshëm në prodhimin bujqësor duke mbrojtur prodhimin e bimëve dhe sigurinë ushqimore, duke minimizuar humbjen e prodhimit bujqësor. Por shumë pesticide duhet të hollohen përpara përdorimit. Pse uji i butë është më i përshtatshëm për hollimin e pesticideve? Kalciumi, magnezi dhe substanca të tjera që përmbahen në ujin e fortë mund të zvogëlojnë shkallën e ...