Shtëpi - Tech Info - Informacione për zbutësin

Sa shpesh të zëvendësohet membrana e osmozës së kundërt

2022-09-27

Sa shpesh të zëvendësohet membrana e osmozës së kundërt

membrana e osmozës së kundërt

Membrana e kundërt membrana osmoze është një nga llojet e membranave të përdorura zakonisht në trajtimin e ujit.Duhet të pastrohet ose të zëvendësohet pas një periudhe përdorimi.Sa shpesh duhet të zëvendësohet membrana e osmozës së kundërt?

Sa shpesh të zëvendësohet membrana e osmozës së kundërt

Koha për të zëvendësuar membranën e osmozës së kundërt nuk do të ndikojë në përdorimin e pajisjeve industriale të ujit të pastër.

Për shkak të ndikimit të cilësisë së ujit dhe faktorëve të tjerë, koha specifike e zëvendësimit varet nga fakti nëse mirëmbajtja dhe pastrimi i përditshëm i membranës së osmozës së kundërt janë në kohë dhe cilësia e ujit do të përcaktojë se sa kohë mund të përdoret membrana.

Me zhvillimin e vazhdueshëm të industrisë, fenomeni i ndotjes së ujit po bëhet gjithnjë e më i rëndë, gjë që ka shkaktuar dëme të mëdha në mbijetesën e njerëzve.Gjithnjë e më shumë prodhim industrial dhe prodhues të ujit vendas zgjedhin të përdorin pajisje industriale të ujit të pastër për të përmirësuar cilësinë e ujit.Në procesin e pajisjeve të ujit, për shkak të papastërtive të ujit, ai gradualisht do të grumbullohet në sipërfaqen e membranës së osmozës së kundërt, gjë që do të ndikojë në përdorimin e pajisjes për një kohë të gjatë, pra për sa kohë do të zgjasë membrana e osmozës së kundërt që përdoret në industriale të pastërpajisjet e ujit nuk ndikojnë në përdorimin e pajisjes?

Jeta e shërbimit të membranës së osmozës së kundërt të pajisjeve industriale të ujit të pastër do të ndryshojë me cilësinë e cilësisë së ujit të rrjedhshëm.Në përgjithësi, cilësia e ujit të rrjedhshëm plotëson kërkesat, trajtimi paraprak i pajisjeve industriale të ujit të pastër është i mirë dhe jeta e shërbimit të membranës së osmozës së kundërt mund të arrihet.Nëse trajtimi paraprak në fazën e hershme nuk është i mirë, cilësia e ujit të rrjedhshëm do të ulet, gjë që do të ndikojë seriozisht në performancën dhe jetëgjatësinë e shërbimit të membranës dhe më pas do të ndikojë në cilësinë përfundimtare të ujit.Në këtë pikë, membrana duhet të zëvendësohet menjëherë.

Në përgjithësi, membrana në pajisjet industriale me ujë të pastër zëvendësohet në përgjithësi çdo 1-2 vjet.Megjithatë, në fakt, për shkak të ndryshimit në ndotjen e ujit dhe konsumin e ujit në rajone të ndryshme, koha e zëvendësimit mund të ndryshojë në një farë mase.Përveç kësaj, për shkak të kombinimeve të ndryshme të sistemeve të trajtimit të ujit, kjo gjithashtu do të ketë një ndikim të caktuar në kohën e zëvendësimit të membranës së osmozës së kundërt.Përdoruesit mund të gjykojnë nga madhësia e prodhimit të ujit.Nëse prodhimi i ujit zvogëlohet shumë dhe vëllimi i ujërave të zeza rritet, membrana e osmozës së kundërt mund të zëvendësohet.

E mësipërme është një hyrje në kohën e zëvendësimit të membranës së osmozës së kundërt.Meqenëse dizajni, përdorimi aktual dhe mirëmbajtja e çdo sistemi membranor do të ndryshojnë, jetëgjatësia e shërbimit të membranave me osmozë të kundërt do të ndryshojë gjithashtu.Megjithatë, nëse vëllimi i rrjedhës zvogëlohet shumë dhe vëllimi i ujërave të zeza rritet, membrana e osmozës së kundërt mund të zëvendësohet.